Despre mine

ALIANȚAPENTRURENAȘTERENAȚIONALĂ

Acasă e Copacul cu cetina tot verde,

Ce frunza nu și-o pierde.

REVENIMLANORMALITATE

Ovidiu Palcu

constructor și antreprenor

^adevăr ^credință ^familie ^datină ^națiune ^ogor și ^tricolor

_______________________________________________________

Pledăm pentru creștere economică prin descreșterea fiscalității și a birocrației, pentru stimularea investițiilor private și pentru modernizarea infrastructurii în toată țara, pentru eliminarea sărăciei, majorarea nivelului de trai și implementarea unui sistem echitabil de protecție socială, în special pentru copii, pentru seniori și pentru bolnavii cronici.

Credem într-o politică economică ambițioasă și coerentă, în care statul cedează locul de prestator în favoarea unui mediu privat concurențial, o politică economică prin care să asigurăm locuri de muncă în fiecare familie, astfel încât niciun copil să nu sufere de foame, să nu fie abandonat și să se poate bucura de o copilărie fericită și de o bună perspectivă educațională și ocupațională.

O economie solidă, care să susțină o creștere semnificativă a veniturilor, revenirea la o cotă cât mai scăzută a șomajului și la un nivel cât mai ridicat al investțiilor, o economie în care afacerile private și întreprinderile mici și mijlocii să fie inima societății, motorul dezvoltării economice locale, regionale și naționale.

Impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată (T.V.A.) să fie plătite de către toți agenții economici după încasări, nu înainte.

O scădere sustenabilă a impozitelor pentru investiții, cu precădere în sănătate, educație și agricultură.

CONTACT

Telefon: +40 357 402 220
Email : contact@ovidiupalcu.ro
Adresa: Strada Aurel Crișan 4 Arad

Ovidiu Palcu

Copyright © 2020 Ovidiu Palcu.